Douglas Fir Garland 9' x 14" Unlit

Douglas Fir Garland 9' x 14" Unlit
Douglas Fir Garland 9' x 14" Unlit
  • 9' x 14" Douglas Fir Unlit Garland
  • Traditional Christmas garland with thick medium green tips
  • Tips made of PVC
  • Manufacturer's warranty (1-year seasonal)
  • Indoor/outdoor use
$59.00